Menu Beweegbeleving - actief
Voorkant pagina meisje - nieuw

Ik help bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering
van sport- en beweegaanbod op school.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Sport en bewegen
in het basisonderwijs
Logo's sport en beweeg kenniscentra
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Waarom? - copy
Als specialist help ik scholen om kinderen beter en meer te laten bewegen

Sport en bewegen hebben een positieve invloed op de fysieke gezondheid en het zelfvertrouwen van kinderen, maar ook op hun hersenstructuur en cognitieve ontwikkeling. Gebruik mijn expertise bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van uitdagende en effectieve beweegsituaties – in de klas, de gymzaal en het schoolplein.

Image is not available

Motorische fitheid

Sport en bewegen hebben een positief effect op de motorische vaardigheden en op fitheid. Er is een positieve relatie tussen fitheid en schoolprestaties.

Mulier Instituur, (2014)

Image is not available

Taakgerichtheid

Fysieke activiteit zorgt voor een toename van chemische stoffen in de hersenen die direct de aandacht (en daarmee ook de taakgerichtheid) van kinderen verhoogt.

UMCG, (2016)

Image is not available

Zelfvertrouwen

Sport en bewegen heeft een positief effect op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van kinderen. Een bewezen effectief weerbaarheids-programma is Rots & Water

Trimbos-instituut, Utrecht (2014)

Kracht van sport & bewegen
De kracht van sport en bewegen

Sport en bewegen hebben positieve effecten op de hersenstructuur en executieve hersenfuncties, op motorische en beweegvaardigheden en op fitheid van kinderen. Met extra beweging op school kun je de sociaal-emotionele vaardigheden en de leerprestaties van kinderen verbeteren.

Waarom?
Mijn aanbod – Een geïntegreerde beweegoplossing

Je kunt mijn expertise gebruiken bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van de volgende beweeginterventies:

Image is not available

Bewegingsonderwijs

De ontwikkeling en het uitvoeren van het bewegingsonderwijs en het Leerlingvolgsysteem (Stimuliz)

Image is not available

Schoolplein

De inrichting van het schoolplein naar een beweegplein voor meer, leuker en effectiever bewegen.

Image is not available

MRT

Advies, implementatie en uitvoering van Motorisch Remedial Teaching (MRT) op stichtings-, school- en kindniveau.

Image is not available

Weerbaarheidstraining

Het (schoolbreed) invoeren van de psychofysieke weerbaarheidstraining Rots & Water en de uitvoering van trainingen aan een of meerdere groepen op scholen.

Image is not available

Bewegend leren

Bij het ontwerpen, de implementatie en de uitvoering van een schoolaanpak over dynamisch, actief en bewegend leren op school.

Image is not available

Leerkracht coaching

Oplossingsgericht coachen van leerkrachten bij de uitvoering van beweegactiviteiten in de klas, gymzaal en het schoolplein.

LO
Bewegingsonderwijs
In de gymzaal en op het schoolplein

Onderzoek bevestigt dat kinderen zich door goed bewegingsonderwijs motorisch beter ontwikkelen en fitter zijn. Ze kunnen zich beter concentreren en er zijn aanwijzingen dat het hun schoolprestaties ten goede komt. Ook worden kinderen sociaal vaardiger en krijgen ze meer zelfvertrouwen, als er tenminste sprake is van positieve ervaringen. Goed bewegingsonderwijs helpt kinderen een actieve leefstijl aan te leren en ook op latere leeftijd te blijven sporten en bewegen.

Slide 3: MRT
MRT
Motorisch Remedial Teaching

MRT is een extra les bewegingsonderwijs op maat (zorgles) voor kinderen, die op het gebied van bewegen, spelen en sporten moeite ervaren en extra ondersteuning kunnen gebruiken in hun motorische ontwikkeling. MRT heeft als doel om kinderen (weer) plezier in het bewegen te laten ervaren, angst te overwinnen en de motorische achterstand te verkleinen.

Bewegend leren
Bewegend leren
in de klas

Al springend leren rekenen en spellen: het is een vernieuwende manier van leren die het beeld van stilzittende kinderen in de klas doorbreekt. Fysiek actieve reken- en taallessen kunnen een effectieve manier zijn om schoolprestaties van kinderen te verbeteren. Bovendien dragen de lessen bij aan de dagelijkse hoeveelheid beweging die kinderen nodig hebben.

Slide 2: rots en water
Weerbaarheid
Rots en Water training

Rots & Water is een psychofysieke training voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In spelvorm wordt er veel fysiek geoefend met als doel om tot nieuwe inzichten over jezelf en anderen te komen. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en weerbaarheid.

previous arrow
next arrow
Het proces - copy
Het proces – voor beter en meer bewegen
Image is not available

1 Doel bepalen

Stap 1 is om je doel te bepalen. Dit kan zijn om gymlessen te verzorgen, pestgedrag te bestrijden of leuker op het schoolplein te bewegen en meer. In een vrijblijvend gesprek bespreken we de mogelijkheden.

Image is not available

2 Oplossing

Stap 2 is om de juiste beweeg-interventie in te zetten. Samen gaan we na wat de best passende interventie is om jouw doelstelling te realiseren. Jij faciliteert en ik ga aan de slag met een passende beweeg oplossing.

Image is not available

3 Evaluatie

In ieder traject vindt er een proces- en productevaluatie plaats. We bespreken wat goed gaat en nog beter kan, of de interventie tot het gewenste resultaat heeft geleid en of we de samenwerking voortzetten.

About me: Tobias
Tobias Wijnmaalen
Beweegspecialist

Mijn missie is om kinderen meer en beter te laten bewegen. Door meer dan tien jaar ervaring in de sport en het (bewegings) onderwijs, ben ik een specialist in het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van sport- en beweegaanbod in het basisonderwijs

Image is not available
Slide 1
Wat anderen over mij zeggen
Image is not available

De combinatie van leerkracht LO en weerbaarheidstrainer is duidelijk zichtbaar in de manier waarop Tobias zijn Rots en Water lessen structureert. Tobias weet met zijn expertise kinderen aan te moedigen en fysiek het maximale uit zichzelf te halen.

Image is not available
Caroline Bouwmans
directeur
Image is not available

Tobias heeft veel kennis en ervaring over sport en bewegingsonderwijs. Het is een vakman die ook prettig is in de communicatie. Een grote meerwaarde die
op verschillende manieren naar dit onderwerp kan kijken in je organisatie.

Image is not available
Daam van Geest
Coördinator en LO docent
Image is not available

De interesse van Tobias in het kind is oprecht en hierdoor voelt het kind dat het gezien wordt. Of het nu is tijdens een les bewegingsonderwijs of een Rots & Water training; Tobias zet kinderen in hun kracht en
maakt ze bewust van hun eigen kwaliteiten.

Image is not available
Robbert Bartels
Docent basisonderwijs

Scholen en organisaties waar ik mee samen werk

Ik werk met basisscholen en organisaties die sport en bewegen belangrijk vinden voor de ontwikkeling van kinderen.

Partner van Stimuliz

Nederlands meest vriendelijke monitoringsysteem Effectief werken aan een gezonde leefstijl

logo-stimulizkopie

Volg mij

Sport & bewegen in het basisonderwijs

Beweegbeleving

Koekoeksbloem 21 3984 CA Odijk
Contactformulier
VERSTUREN

close-link